Provozní doba: Po-Pá 8 - 15 hod   Infolinka: 777 283 009   E-mail: info(a)esel.cz   Adresa: Kutnohorská 678, 281 63 Kostelec nad Č. lesy

děláme svět lepším

Salon

Přijďte se podívat na kotel dříve, než bude Váš.


Zpětné volání
 
Rychlá objednávka ZBOŽÍ nebo SLUŽBY

Provozní doba: Po - Pá 8 - 15 hod
Infolinka: 777 283 009
E-mail: info(a)esel.cz
Adresa: Kutnohorská 678
281 63, Kostelec nad Č. lesy

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

archiv aktualit »


Kotelna v salonu.


206. Den otevřených dveří v Salonu kotlů se bude konat
Kostelci nad Černými lesy dne 8. 11. 2020 od 9 do 13 hod.
 

 

V Salonu kotlů se nachazí funkční kotelna s dvěma kotli na dřevní pelety, kotlem na kusové dřevo a štěpku, kotlem na hnědé uhlí Ořech 2, tepelným čerpadlem se systémovým zásobníkem a se solárním systémem.

Kotlem na dřevní pelety je Guntamatic Biostar 23 o jmenovitém výkonu 23kW a kotel OPOP Biopel 15 o jmenovitém výkonu 15 kW.
Kotlem na kusové dřevo a štěpku je Guntamatic Biosmart 22 o jmenovitém výkonu 22 kW.
Kotlem na hnědé uhlí Ořech 2 a dřevěné pelety je Benekov C 27 Exclusive o jmenovitém výkonu 25 kW.
Tepelné čerpadlo NIBE F2120 o výkonu 8kW a systémový zásobník VVM320 s nerez bojlerem.
Solární systém je tvořen dvěma panely Gasokol sunnySol o ploše 2 x 2,25m2 a účinnosti 77,80%.

                            

 

Všechny čtyři kotle atepelné čerpadlo jsou zapojeny paralerně do topného systému s akumulační nádrží o objemu 1800 litrů (viz schéma). Akumulační nádrž je v letním a přechodném období ohřívána solárním systémem GASOKOL.

  

Schéma zapojení kotelny v Salonu kotlů (zatím ještě bez kotle Benekov C 27)

 

Fotografie z kotelny v SALONU KOTLŮ

  

 

Fotografie ze střechy objektu SALONU KOTLŮ

 

 

Půdorys kotelny v SALONU KOTLŮ

 

Fotografie sezónního zásobníku (sila) na pelety v SALONU KOTLŮ

  

 

Tato kotelna celoročně vytápí třípodlažní objekt kanceláří společnosti ESEL o celkové ploše 383 m2.

      

   

 

Jak tato kotelna funguje?

Kotelna se nachází v samostatném objektu společně se SALONEM KOTLŮ u budovy č.p.678 a slouží k vytápění objektu kancelářské budovy firmy ESEL č.p.678 v Kostelci nad Černými lesy. Tepelné ztráty budovy jsou vypočteny na 28kW. Vytápěná podlahová plocha je 383m2.

Vzhledem k tomu, že se v tomto objektu trvale nikdo nezdržuje, byla zde navržena a zrealizována plně automatická kotelna Guntamatic na pelety s možností topení kusovým dřevem a štěpkou, taktéž v kotli GUNTAMATIC. Kotlem na dřevní pelety je Guntamatic Biostar 23 o jmenovitém výkonu 23kW. Kotlem na kusové dřevo a štěpku je Guntamatic Biosmart 22 o jmenovitém výkonu 22 kWKotlem na hnědé uhlí Ořech 2 a dřevěné pelety je Benekov C 27 Exclusive o jmenovitém výkonu 25 kW.
Systém je dále tvořen akumulační nádrží Gasokol 1800 litrů se solárním výměníkem, dvěma solárními panely Gasokol sunnySol, čtyřmodulovým rozvaděčem, měděnými rozvody, radiátory Korado a bojlerem 200 litrů. V případě, že by byl provozován jen peletový kotel Biostar, vyžaduje kotelna návštěvu obsluhy jen cca 6x ročně a to vždy jen když je potřeba vynést popel. O potřebě vynesení popele informuje kotel obsluhu sám prostřednictvím zaslání SMS zprávy, popř. hlášením na vizualizačním počítači.

 


Pohled na obrazovku vizualizačního PC

 

Topení peletami je zde jako hlavní zdroj vytápění, topení dřevem je zde jen jako doplňkový zdroj a používá se k likvidaci dřevního odpadu, který nám každoročně vzniká provozem firmy (likvidace jednorázových palet a jiných dřevních a papírových obalů)  a prořezávkami náletových dřevin a jejich následným zeštěpkováním.

Ještě v sezóně 2010/2011 byl objekt vytápěn elektrickými přímotopy, které ročně spotřebovali el.energii v hodnotě cca 100.000,-Kč. V této ceně nejsou započítány náklady na osvětlení budovy a provoz el.spotřebičů, které jsou cca 20.000,- Kč. Celkové náklady na el. energii byly 120.000,- Kč bez započítání nákladu na paušální platby za jističe atd.
Topení přímotopy bylo hodně neefektivní a nekomfortní. I když byly na prostorových termostatech nastaveny teploty 22°C, tak díky 2 hodinovým odstávkám 2x denně docházelo k nedotápění objektu a k neustálým stížnostem na zimu od přítomných pracovníků (především žen). Když už přímotop dosáhl teploty vzduchu v místnosti 22°C, stejně nedošlo k prohřátí zdí (budova je tvořena železobetonovým monolitickým skeletem) a přítomným pracovníkům byla pocitově stejně zima (dnes se topí trvale na 21°C a všichni si libují, jak je jim příjemné teplo).

V sezóně 2011/2012 již předpokládáme, že náklady na vytápění díky peletám a kotli GUNTAMATIC BIOSTAR 23 klesnou na max. 38.000,- Kč. Pokud bude čas a chuť topit i v kotli GUNTAMATIC BIOSMART 22 odpadním dřevem a štěpkou, budou náklady na vytápění budovy ještě nižší.

Doplnění ze dne 15.5.2012:
Za topnou sezónu 2011/2012 bylo kotlem na pelety vyrobeno 16.250 kWh a kotlem na dřevo 15.639 kWh tepelné energie.

 

Řešení kotelny

Hlavním kotlem je GUNTAMATIC BIOSTAR 23 (na pelety), který natápí akumulační nádrž o objemu 1800 litrů (pokud by zde nebyl kotel GUNTAMATIC BIOSMART 22 na dřevo a solární systém GASOKOL sunnySol, tak by zde tato nádrž nemusela být). Po dosažení požadovaných teplot (od kotle BIOSTAR  vedou do nádrže 2 čidla a snímá se horní a dolní teplota) se kotel vypne a čeká až topný systém odebere teplo z akumulační nádrže. Po jejím ochlazení se kotle BIOSTAR  opět zapne a dotopí akumulační nádrž na požadovanou teplotu. Tato teplota je nastavena tak, aby v případě naložení a zatopení v kotli BIOSMART  bylo  možné veškerou energii vyrobenou kotlem BIOSMART  uložit do této nádrže.

V případě, že se kdokoli z přítomných pracovníků proškolených pro topení v kotli BIOSMART rozhodne zatopit v kotli na dřevo, tak energie vyrobená v tomto kotli se opět uloží do stejné akumulační nádrže (od kotle BIOSMART vedou do nádrže 3 čidla a snímá se horní, střední a dolní teplota). Opět se čeká až topný systém odebere teplo z akumulační nádrže. Po jejím ochlazení dojde k aktivaci kotle na pelety BIOSTAR a akumulační nádrž je opět dotápěna kotlem BIOSTAR (na pelety).

Aby oba kotle neběžely současně (i když můžou, není v tom žádný problém), tak je do kouřovodu kotle BIOSMART (na dřevo) umístěn spalinový termostat, který při dosažení teploty 88°C odstavuje kotel BIOSTAR (na pelety). Až dojde k ochlazení spalin pod 88°C, tak může odstavený kotel znovu fungovat. Toto vše probíhá zcela automaticky, bez potřeby zásahu obsluhy.

V letním období je akumulační nádrž systému nahřívaná prostřednictvím 2 solárních panelů GASOKOL sunnySol (1ks je vertikální, 1ks je horizontální).

Z akumulační nádrže vede horkovod o délce 18 metrů v zemi do hlavní budovy, kde je umístěná strojovna s čtyřmodulovým rozvaděčem. Na tomto rozvaděči jsou osazeny čtyři moduly. Každé nadzemní podlaží obsluhuje jeden topný modul, plus je zde modul pro ohřev bojleru o objemu 200 litrů. Ve strojovně je umístěna nástěnná jednotka řízení a regulace, která ekvitermně řídí míchání teplot pro jednotlivé topné okruhy. 1.NP a 2.NP jsou vytápěny prostřednictvím radiátorů, 3.NP bude vytápěno prostřednictvím podlahového topení. Všechny okruhy jsou ovlivňovány i prostorovými termostaty RFF25. V budově je také umístěna jednotka RS200, která umožňuje provádět monitoring provozu celé kotelny na dálku z kanceláře vedení společnosti.

Oba kotle jsou osazeny i GSM komunikátory, které oprávněné osoby informují o stavu kotlů, akumulační nádrže, bojleru a jednotlivých topných okruhů budovy.

Sklad pelet v objektu SALONU KOTLŮ a je řešený jako celoroční, tj. naplní se 1x ročně a celou topnou sezónu si kotel BIOSTAR odebírá pelety sám.

Kotel BIOSTAR i BIOSMART je připojen do komínu ESLEKO. Komíny jsou dva o průměru 180 mm a výšce 5,75 metru a byly vystavěny v rámci rekonstrukce objektu. Oba komíny jsou osazeny regulátory komínového tahu ESREKO 150. Kouřovody mezi kotli a komíny jsou nerezové o průměru 150 mm. Každý z kotlů je osazen i kalorimetrem, čímž je možno sledovat kolik kilowatt tepelné energie bylo kterým kotlem vyrobeno v závislosti na množství paliva a účinnosti kotle i systému. Další kalorimetr je mezi akumulační nádrží a objektem č.p.678. Tímto kalorimetrem je měřena přesná spotřeba tepla v tomto objektu.

V případě, že máte jakékoli dotazy k této kotelně, napište na smeja@esel.cz 

 

   Čtěte dále:  Exponáty v salonu

 


copyright © esel – 2008